20 Ağustos 2018 Pazartesi

Yüksek lisans

10109 defa okundu

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

  • Lisans eğitimini tamamlamış Ziraat Mühendislerinin Yüksek Lisans taleplerine cevap verebilmek,
  • Bölümde görev yapmakta olan Araştırma Görevlilerine kendi alanlarında Yüksek Lisans yapma olanağı sunarak Ziraat Mühendisliği’nin Tarım Ekonomisi alanlarında uzmanlaşabilmelerini sağlayabilmek,
  • Ana Bilim Dalında mevcut araştırma ve uygulama alt yapısını daha da geliştirmek, bölümün olanaklarını kullanarak Yüksek Lisans tez çalışmaları kapsamında bilimsel araştırmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası yayınlarla tarım sektörünün bilgi ve yararına sunmak,
  • Yüksek Lisans çalışmaları kapsamında Isparta ve civarındaki Tarım Ekonomisi ile ilgili sorunların çözümüne bilimsel katkı sağlamaktır.

YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ

Avrupa Birliği Proje Döngüsü Yönetimi

Avrupa Birliği ve Türkiye Tarımı

Doğal Kaynaklar ve Çevre Politikası

Dünya ve Türkiye Tarım Ürünleri Piyasaları

Ekonomi Araştırmalarında Bilgisayar Kullanımı

Fiyat Teorisi Uygulamaları

Gıda Ekonomisi

Kırsal Kalkınma Planlaması

Makro Ekonomik Analizi

Mikro Ekonomik Analizi

Seminer I (Yüksek Lisans)

Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri

Tarım Ekonomisinde Ekonometrik Analizler

Tarım Ekonomisinde Zaman Serileri Analizi

Tarım İşletmelerinin Analizi

Tarım Politikası Analizi

Tarım Ürünleri Dış Ticaret Politikaları

Tarımda Risk Yönetimi ve Sigorta

Tarımsal Pazarlama Araştırmaları

Tarımsal Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarımsal Yatırım Projeleri ve Değerlendirmesi

Tarımsal Yayım Projelerinde İzleme ve Değerlendirme

Tarımsal Yayımda Eğitim Materyali Hazırlama ve İletişim Becerileri

Tarımsal Yayımda Grup Çalışmaları ve Motivasyon Teknikleri

Tez (Yüksek Lisans)

Türkiye Ekonomisinin Analizi

Uluslar Arası Tarımsal İlişkiler

Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)

Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)

Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)

Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)