10 Aralık 2018 Pazartesi

Bölümümüz, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.07.1995 tarih ve 13054 sayılı kararı ile açılan Tarla Bitkileri Bölümüne 1999- 2000 Eğitim-Öğretim yılından itibaren "Bitkisel Üretim Programı" kapsamında öğrenci alınmaya başlanmış ve ilk mezunlarını 2002-2003 Eğitim-Öğretim döneminde vermiştir. Daha sonra 09/05/2018 tarih ve 30425 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile üniversitemiz ve fakültemiz ; "Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi" olarak değişmiştir. Bölümde Batı Akdeniz Bölgesi içerisinde yer alan ve ekonomik önem taşıyan tarla bitkileri tarımında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik araştırmalar yanında, bölgenin agro-ekolojik koşullarda potansiyel yetiştirme olanağı olan tarla bitkilerini kazandırmak üzere de araştırmalar yürütülmektedir.
Öncelikli olarak tarla bitkileri ekolojisi, fizyolojisi, genetiği, ıslahı ve agronomisi üzerinde temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmakta, elde edilen sonuçlar dünya bilim literatürlerine kazandırılmaktadır. 23.02.2012 tarihinden itibaren "Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller", "Endüstri Bitkileri", "Çayır Mera ve Yem Bitkileri" olarak 3 Anabilim dalından oluşan bölümümüzde, 7 Profesör, 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere 16 akademik personel görev yapmaktadır. Tarla Bitkileri alanında Lisans düzeyinde "Ziraat Mühendisi" unvanı verilmektedir. Mezun olan öğrenciler gerekli şartları sağladıkları takdirde Lisansüstü düzeyde öğretimlerine devam ederek Tarla Bitkileri Anabilim Dalından "Ziraat Yüksek Mühendisi" veya "Ziraat Doktoru" dereceleri ile mezun olabilmektedir.