22 Temmuz 2018 Pazar

Tanıtım

3543 defa okundu

 

Güneş, toprak, hava ve su gibi doğal kaynakları kullanarak, insan ve hayvan beslenmesi için elzem olan karbonhidrat, yağ, protein, enzimler, vitaminler ve mineraller gibi birincil, alkaloit, terpenoit ve fenolik maddeler gibi ikincil temel organik metabolitlerin üretimi demek olan tarımın en önemli bitkisel üretim kaynaklarının başında tarla bitkileri gelmektedir. Tarla bitkileri, insanların olmazsa olmaz kabul edilen beslenme, giyinme, barınma ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayan en önemli ürünlerdir. Tarla bitkileri, tarlada yetiştirilen genelde otsu yapılı ve tek yıllık ve bazen çalımsı veya odunsu çok yıllık kültür bitkileridir. Tarla bitkileri; tahıllar, yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri ve yem bitkileri olarak dört ana grupta toplanırlar. Ayrıca hayvan beslenmesinde kullanılan doğal ve yapay oluşturulmuş çayır ve mera’lar da tarla bitkileri içerinde yer alır. 

 

Dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de doğrudan tarıma ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesinde tarla bitkilerinin ayrı bir önemi vardır: Buğday, mısır, çeltik ve darılar gibi hububatlar un, nişasta, makarna ve biyoetanol sanayinin; nohut, mercimek, fasulye, bezelye, bakla ve börülce gibi baklagiller bakliyat ve konserve sanayinin; patates, tatlı patates ve yer elması gibi yumrulu bitkiler nişasta, jips ve alkol sanayinin; şekerpancarı ve şekerkamışı, şeker ve şekerli mamuller ile alkol ve biyoetanol sanayinin; pamuk, keten ve kenevir gibi lif bitkileri iplik, tekstil ve konfeksiyon sanayinin; ayçiçeği, kanola, soya, yerfıstığı, aspir ve pamuk gibi yağlı tohumlar bitkisel yağ, küspe ve biyodizel sanayinin; arpa, anason ve şerbetçiotu malt, bira, rakı ve alkollü içki sanayinin; tütün, sigara ve tütün mamulleri sanayinin; susam ve çöven, tahin ve helva sanayinin; haşhaş, alkaloit (morfin ve türevleri) ve ilaç sanayinin; yağ gülü, kekik, defne ve lavanta gibi aromatik bitkiler uçucu yağ ve parfüm sanayinin; çay, adaçayı, dağçayı, ekinezya, civanperçemi, ısırgan otu, kekik, biberiye, kapari, nane, reyhan, oğulotu, kimyon, rezene, kişniş, çörekotu, çemen, safran, hardal, havlıcan, sumak, kuşburnu, kırmızıbiber gibi bitkiler ilaç, herbal çay ve baharat sanayinin; kökboya, cehri, çivitotu, muhabbet çiçeği, havaciva, boyacı papatyası, mazı gibi bitkiler doğal boya sanayinin; fiğ, yonca, korunga, üçgül, mürdümük, yem bezelyesi, burçak, mısır, sorgum, sudan otu, bromlar, yumaklar, ayrıklar, çimler, kelp kuyruğu, çayır salkım otu gibi baklagil ve buğdaygil yem bitkileri doğrudan, diğer tarla bitkileri ise dolaylı olarak yem sanayinin; çayır ve meralar ise özellikle et ve süt üretiminde kullanılan hayvanların kaba yem ihtiyaçlarını karşılayan doğal kaynaklar olarak büyük önem taşırlar. 

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bölümü'nde, Batı Akdeniz Bölgesi içerisinde yer alan ve ekonomik önem taşıyan tarla bitkileri tarımında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik araştırmalar yanında, bölgemiz tarımına agro-ekolojik koşullarında potansiyel yetiştirme olanağı olan tarla bitkilerini kazandırmak üzere de araştırmalar yürütülmektedir. Öncelikli olarak tarla bitkilerinin ekolojisi, fizyolojisi, genetiği, ıslahı ve agronomisi üzerinde temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmakta, elde edilen sonuçlar dünya bilim literatürlerine kazandırılmaktadır. “Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller”, “Endüstri Bitkileri” ve “Çayır-Mera ve Yem Bitkileri” olarak 3 Anabilim Dalından oluşan bölümümüzde, 7 Profesör, 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyersi ve 4 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Tarla Bitkileri alanında Lisans düzeyde “Ziraat Mühendisi” ünvanı verilmektedir. Eğer mezun olan öğrenciler gerekli şartları sağladıkları takdirde Lisansüstü düzeyde öğretimlerine devam ederek Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’ndan “Ziraat Yüksek Mühendisi” veya “Ziraat Doktoru” dereceleri ile mezun olabilmektedir.  

 

ISUBÜ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi tarım arazisinin yaklaşık %85’inde (750 da) tarla bitkileri tarımı yapılmakta, bu arazide Tarla Bitkileri Bölümü’ne ait 4 adet Araştırma ve Uygulama Serası, 1 adet Köklendirme Serası, 3 adet İklim Kabini ve 40 da Suni Mera alanı bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz Çiftçi Eğitim Merkezi ile Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilen hizmetlerden (mesleki uygulama, staj, kurs, yatakhane, yemekhane vb) doğrudan faydalanmaktadır. Öğrenciler ayrıca Ziraat Fakültesi’nin kampusta olmasının sağladığı olanaklardan (Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları, Kültür Merkezi, Merkez Kütüphanesi, Olimpik Yüzme Havuzu, Spor Kompleksi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Poliklinikler, Merkezi Derslikler, Açık Amfi Tiyatro, vb.) azami ölçüde yararlanmaktadır.

 

Tarla Bitkileri Bölümü’nden mezun olabilmek için 8 yarıyılda en az 240 kredilik (8 x 30 = 240) dersten başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca ISUBÜ Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi’ne göre öğrenciler 3. sınıfın 6. yarıyılı sonunda yaz stajlarını (30 gün),  7. ve 8. yarıyıllarda ise dönem içi stajlarını yapmaları ve 8. yarıyılda mezuniyet tezi (bitirme tezi) hazırlanması ve sunulması gerekmektedir.

 

Dünyada ve Türkiye’de nüfus ve gelir artışlarına bağlı olarak bitkisel ve hayvansal ürünlere olan ihtiyacın sürekli arttığı ve yeni tarımsal faaliyetlerin ortaya çıktığı göz önünde tutulduğunda, Ziraat Mühendisliği mesleğinin gittikçe önem kazanacağı ve bu meslek mensuplarına olan gereksinimin her geçen yıl artacağı düşünülmektedir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı birimlerde (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müğdürlüğü, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri, Üretim İstasyonları, Zirai Karantina Müdürlükleri, Gümrük Kontrol Müdürlüğü, Toprak Mahsülleri Ofisi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, vd), diğer ilgili Bakanlıklara ve Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda (GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, DPT, TÜBİTAK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, vd) istihdam edilebilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarından başka ile tarımsal faaliyet gösteren özel sektörde (Tohumculuk, Fidecilik, Fidancılık, Seracılık, Tarımsal İlaç ve Gübre, Yem, Un, Şeker, Yağ, Dokuma, Bitkisel İlaç, Baharat, vd), Tarım Danışmanı, Sorumlu Yöneticilik, Tarım Kooperatifleri, Tarım Marketleri, Belediyeler, Bankalar, Tarımsal Kredilendirme ve Sigortacılık,, Bilirkişilik, Projelendirme, Yeşil Örtü-Çim Tesisi vb, çalıştırılabilirler. Ayrıca kendi işlerini kurma veya işyerlerini açma konularında geniş bir istihdam potansiyelleri vardır.

 

TARLA BİTKİLERİ

Tahıllar

Serin İklim Tahılları

Sıcak İklim Tahılları

Yemeklik Baklagiller

Serin Mevsim Baklagiller

Sıcak Mevsim Baklagiller

Endüstri Bitkileri

Yağ Bitkileri

Lif Bitkileri

Nişasta-Şeker Bitkileri

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri

Buğdaygil ve Baklagil Yem Bitkileri

Çayır ve Mera’lar