Komisyonlar ve Koordinatörlükler

224 defa okundu

Komisyonlar ve Koordinatörlükler 

Görevlendirilen Öğretim Elemanı

Doktora Yeterlilik

Prof. Dr. Adnan Nurhan YILDIRIM

Prof. Dr. Mehmet Ali KOYUNCU

Prof. Dr. Fatma YILDIRIM

Prof. Dr. Hüsnü ÜNLÜ

Prof. Dr. Bekir ŞAN

İş Yeri Eğitimi (Staj)

Prof. Dr. Hakan AKTAŞ

Doç Dr. Halime ÜNLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Derya ERBAŞ

AKTS ve Bilsis Lisansüstü (GÖLCÜK)

Dr. Öğr. Üyesi Tuba DİLMAÇÜNAL

Eğitim - Öğretim

Prof. Dr. Fatma KOYUNCU

Dr. Öğr. Üyesi Filiz HALLAÇ TÜRK

Çift anadal - Yandal

Doç Dr. Halime ÜNLÜ

Erasmus - Sokrates

Prof. Dr. Hakan AKTAŞ

Mevlâna

Prof. Dr. Bekir ŞAN

Muafiyet, İntibak, Dikey ve Yatay Geçiş

Prof. Dr. Hakan AKTAŞ

Prof. Dr. Fatma YILDIRIM

Doç Dr. Mehmet POLAT

Mezuniyet

Prof. Dr. Mehmet Ali KOYUNCU

Prof. Dr. Hüsnü ÜNLÜ

Prof. Dr. Bekir ŞAN

Bilsis Lisans (OBS) - Bilsis Lisansüstü (Gölcük)

Dr. Öğr. Üyesi Tuba DİLMAÇÜNAL

Farabi

Prof. Dr. Mehmet Ali KOYUNCU

 

SOSYAL MEDYA