Vizyon ve Misyon

1228 defa okundu
 
Vizyonumuz
 
Ulusal önceliklerimize dayalı olarak bahçe bitkileri yetiştiriciliği, ıslahı ve derim sonrası fizyolojisi dallarında görsel ve işitsel düzeyde eğitim-öğretim vermek, üniversite-endüstri-özel ve tüzel kuruluşlar işbirliğine dayalı araştırmalar yürütmek, tüm bu çalışmaları uluslararası ilişkilerle geliştirmek.
 
 
Misyonumuz
 
Meyve, sebze ve bağcılık alanlarında yetiştiricilik, genetik, ıslah, doku kültürü, tohum bilimi ve teknolojisi, bitki ve derim sonrası fizyolojisi konularında ileri araştırmalar yapmak ve nitelikli Eğitim-Öğretim vermek;
 
Bu çerçevede yeterli deneyime sahip, alanındaki sorunlara doğru çözümler üreten, önderlik edebilecek yapıda, uluslararası standartlarda hizmet verebilecek örnek bireyler yetiştirmektir.

SOSYAL MEDYA