1998 yılında kurulmuş olan bölümümüz 2002-2003 Eğitim ve Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Tek bir anabilim dalından oluşan bölüm, meyvecilik, bağcılık, sebzecilik ve süs bitkileri alanlarında yetiştirme tekniği, ıslah, hasat öncesi ve sonrası fizyolojisi, biyoteknoloji, bahçe ürünlerinin hasat sonrası teknolojisi, muhafazası ve pazara hazırlanması konularında çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. 

Bölümdeki çalışmalar, fakültenin araştırma ve uygulama alanındaki seralarında, çeşitli meyve, bağ ve süs bitkileri parsellerinde yürütülmektedir. Ayrıca, bölümde bulunan gerekli alet ve malzemelerle donatılmış 'Doku Kültürü', 'Bahçe Bitkileri, 'Derim Sonrası Fizyolojisi', 'Tohum Bilimi', 'Histoloji ve Sitoloji', 'Fizyoloji' laboratuvarları da bu çalışmalarda kullanılmaktadır.