Koordinatörler & Temsilcilikler                                     Görevlendirilen Öğretim Elemanı

Bilsis Lisans (OBS)                                                 Dr. Öğr. Üyesi Tuba DİLMAÇÜNAL

Çiftanadal- Yandal                                                   Doç. Dr. Halime ÜNLÜ

Muafiyet, İntibak, Dikey ve Yatay Geçiş                 Prof. Dr. Hakan AKTAŞ

                                                                                 Prof. Dr. Fatma YILDIRIM

                                                                                 Doç. Dr. Mehmet POLAT

Erasmus-Sokrates                                                     Prof. Dr. Hakan AKTAŞ

Farabi                                                                        Prof. Dr. Mehmet Ali Koyuncu

Mevlana                                                                    Prof. Dr. Bekir ŞAN

Mezuniyet                                                                 Prof. Dr. Mehmet Ali KOYUNCU

                                                                                  Prof. Dr. Hüsnü ÜNLÜ

                                                                                  Prof. Dr. Bekir ŞAN

Staj                                                                            Prof. Dr. Hakan AKTAŞ

                                                                                  Dr. Öğr. Üyesi Derya ERBAŞ

                                                                                  Doç. Dr. Halime ÜNLÜ

Eğitim-Öğretim                                                        Prof. Dr. Fatma KOYUNCU

                                                                                 Dr. Öğr. Üyesi Filiz HALLAÇ TÜRK

Doktora Yeterlilik                                                    Prof. Dr. Adnan Nurhan YILDIRIM

                                                                                 Prof. Dr. Mehmet Ali KOYUNCU

                                                                                 Prof. Dr. Fatma YILDIRIM

                                                                                 Prof. Dr. Hüsnü ÜNLÜ

                                                                                 Prof. Dr. Bekir ŞAN

Anabilim Dalı Başkanı                                            Prof. Dr. Adnan Nurhan YILDIRIM