2023 yılı kayıtlı öğrencilerin danışmanları

  • Dr. Öğr. Üyesi Filiz HALLAÇ TÜRK

2022 yılı kayıtlı öğrencilerin danışmanları

  • Dr. Öğr. Üyesi Derya ERBAŞ

2021 yılı kayıtlı öğrencilerin danışmanları

  • Doç. Dr. Süleyman KAVAK 

2020 yılı kayıtlı öğrencilerin danışmanları

  • Dr. Öğr. Üyesi Tuba DİLMAÇÜNAL