Vizyonumuz

  • Ulusal önceliklerimize dayalı olarak bahçe bitkileri ( Bağcılık, Meyvecilik, Sebzecilik, Süs Bitkileri) yetiştiriciliği, ıslahı, bitki fizyolojisi ve bahçe ürünlerinin muhafazası ve pazara hazırlanması konularında görsel, işitsel ve uygulamalı eğitim-öğretim vermek,
  • Bilimsel ve tarafsız düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış, dinamik ve atılımcı, çevre ve toplum bilincine sahip, analitik düşünebilen bahçe bitkileri konusunda donanımlı Ziraat Mühendisleri yetiştirmek,
  • Üniversite-sanayi-özel ve tüzel kuruluşlar ile işbirliğine dayalı AR-GE çalışmaları yürütmek,

Misyonumuz

  • Demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine bağlı, bilimsel, tarafsız ve analitik düşünebilen, problem çözücü girişimci ve atılımcı, ülke tarımına katkı sağlayabilen ziraat mühendisleri yetiştirebilen eğitim programları hazırlamak,
  • Bilimsel ve uygulamaya aktarılabilecek, ülke bahçe bitkileri tarımının sorunlarını çözmeye yönelik araştırma projeleri geliştirmek ve sonuçlarını ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırmak,
  • Gerek eğitim ve gerekse araştırma çalışmaları için diğer üniversitelerle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkilere işlevsellik kazandırmak,