Toksikoloji terimi bilimsel olarak kısaca “zehir bilimi” olarak tanımlanabilir. Böcek toksikolojisi laboratuvarında pestisitlerin böcek ve akarlara etkileri, bu zararlıların pestisitlere geliştirdiği direnç ve direnç mekanizmaları biyoassay, biyokimyasal ve moleküler yöntemlerle incelenmektedir. Buna ilaveten pestistlerin faydalı böceklere ve akarlara yan etkileri de belirlenmektedir. Böcek Toksiklojisi Laboratuvarı bir ana laboratuvar kısmı, bir pestisit uygulama odası, iki böcek ve akar yetiştirme odası ve bir temiz bitki yetiştirme odasından oluşmaktadır. Böcek Toksikolojisi Laboratuvarında bu alanda yapılacak temel araştırmalar için gerekli tüm cihazlar bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları; fotometrik mikroplaka okuyucu, florimetrik mikroplaka okuyucu, dikey eletrofotrez ve güç kaynağı, jel görüntüleme cihazı, PCR, ilaçlama kulesi, soğutmalı santrifüj, buzdolabı, -20 ve 80 oC derin dondurucu, pH metre, vortex çalkalayıcı, manyetik karıştırıcı, 3 adet stereo mikroskop, akar fırçalama makinesi ve hassas terazi olarak sayılabilir.

 

Laboratuvar bünyesinde sürekli üretimi yapılan bir çok üründe zararlı olan Tetranychus urticae (GSS), elma ağaçlarında zararlı olan Panonychus ulmi ve avcı akarlar Neoseiulus californicus ve Phytoseiulus persimilis (HS)'in hassas ırkları ve yan etki denemelerinde kullanılmak üzere Amblyseiulus swirski populasyonları bulunmaktadır.

 

 Laboratuvarda bugüne kadar 19 Yüksek Lisans, 2 Doktora çalışması tamamlanmış olup, halen 6 Yüksek Lisans, 2 Doktora tezi yürütülmektedir. Lisansüstü tez çalışmalarının da içinde olduğu 23 BAP, 4 TÜBİTAK, 2 DPT ve 1 de NATO destekli proje laboratuvar bünyesinde tamamlanmıştır.

 

Laboratuvarın temel amacı ülkemizin toksikoloji alanında ihtiyacı olan bilim insanı yetiştirmektir. Bu anlamda bir çok lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirilmiş ve yetiştirilmektedir. Buna ilaveten ülkemizden birçok kurum, üniversiteden ve yurt dışından gelen araştırmacılara eğitim vermiştir ve talep olduğunda da bu eğitimlerini devam ettirmektedir.

 

İletişim:

Prof. Dr. Recep AY

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Ziraat  Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü Isparta

+902462146267

recepay@isparta.edu.tr