ISUBÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünün vizyonu

1. Öğrencilerine çağdaş ve kaliteli eğitim sunmak

2. Yetiştirdiği Ziraat Mühendislerine yeni yöntem ve teknikleri öğretmek

3. Karşılaştığı sorunları çözebilen Ziraat  Mühensileri Yetiştirmek

4. Öncelikle bölgesel ve ulusal boyutta bitki koruma sorunlarının çözüm üretmek,

5. Uluslararası düzeyde bilgi üretmek

6. Mezun ettiği Bitki Koruma Bölümü Mezunlarına yurt içinde olduğu kadar, uluslararası düzeyde de mesleğini yapabilme donanımlarını sağlamak.

7. Çevre konusunda duyarlı Bitki Koruma yöntemleri geliştirmek

8. Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak bilimsel çalışmalar yapmaktır