ISUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı

 2021-2022 Güz Yarıyılı Seminer/Tez Öneri Sunum Programı

Tarih

Danışman

Öğrenci

Seminer/Tez Öneri başlığı

20.10.22

Prof. Dr. İsmail KARACA

JEAN CLAUDE NDAYIRAGIJE

Beauveria bassiana ve Iseria fumosorosea’nın farklı spor ve metabolitlerinin Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae) larvalarına etkisi (YL. Tez Önerisi)

Prof. Dr. Bayram ÇEVİK

İlkem Tutku TÜRKMEN

Tomato brown rugose fruit virus kılıf protein geninin Agrobecterium aracılıgıyla domateste aktarılması(YL. Tez Önerisi)

27.10.2021

Prof. Dr. Hülya ÖZGÖNEN-ÖZKAYA

Aliye ALTUNIŞIK

Isparta ve Yöresinde Lavanta Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda Fungal Hastalıkların ve Biyolojik Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi (Dr. Tez Önerisi)

Prof. Dr. Gökhan AYDIN

Şükrü E.ERGENE

Burdur İli Farklı Anason (Pimpinella anisum L.), Kişniş (Coriandrum sativum L.) ve Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Agro-Ekosistemlerinde Zararlı Doğal Düşman Faunasının belirlenmesi ve Böcek Biyolojik Çeşitlilik Parametrelerinin Hesaplanması

17.11.2022

Doç. Dr. Ali Kemal BİRGÜCÜ

Hasan BİLGİÇ

Antalya İli Armut Bahçelerinde Cacopsylla pyri L. (Hemiptera: Psyllidae)’nin Yayılma, Bulaşıklık ve Zarar Oranı ile Popülasyon Dalgalanmasının Belirlenmesi (Dr. Tez Önerisi)

Prof. Dr. Gürsel KARACA

Şehnaz MERTOĞLU

Eskişehir ili buğday alanlarında bulunan patojen ve mikoparazit Pythium türleri, patojeniteleri ve enzim aktiviteleri (Dr. Tez Önerisi)

05.01.2022

Prof. Dr. Hülya ÖZGÖNEN-ÖZKAYA

İzel Şanlı

Küresel Isınma ve Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Stratejileri

12.01.2022

Prof. Dr. Hülya ÖZGÖNEN-ÖZKAYA

Hamdi Genç

Mikonanoteknoloji: Doğal Fabrika Funguslar ve Bitki Korumada Kullanımı

Prof. Dr. İsmail KARACA

Mehmet KUTUSUZ

Türkiye'de entomopatojen nematod uygulamaları ve örnekler (YL. Semineri)

19.01.2022

Prof. Dr. İsmail KARACA

Gizem Duygu ÇELİKER

Böceklerin teknolojik alanlarda kullanılması (YL. Semineri)

Prof. Dr. İsmail KARACA

Mehmet Sedat SEVİNÇ

Entomopatojen fungusların biyolojik mücadelede kullanımı (Dr. 2 semineri)

26.01.22

Prof. Dr. Gürsel KARACA

Fatma KARABUĞA SARICA

Bitki ve insan patojenlerinde alem düzeyinde konukçu değişimi (Dr. 2 semineri)

Prof. Dr. Recep AY

Burcu YAMAN

Pestisitlerin dünü, bu günü ve geleceği (Dr. 2 semineri)