Yayın Tarihi: 30.08.2023 22:45

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmail KARACA'nın "Entomopatojen ve mikorizal funguslarla domates güvesi ve Fusarium solgunluğu mücadelesi" başlıklı projesi 2020/2 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri (BTAP) tarafından desteklenmiştir. Hocamız ve ekibini tebrik eder,  başarılar dileriz.

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Recep AY'ın "Abamectin+spiromesifen karşımı ile selekte edilen Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) popülasyonunda abamectin+spiromesifen karışımına direnç gelişimi, biyokimyasal ve moleküler direnç mekanizmalarının belirlenmesi" projesi 2020/2 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri (BTAP) tarafından desteklenmiştir. Hocamız ve ekibini tebrik eder,  başarılar dileriz.

Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sibel YORULMAZ'ın "İki Predatör Akar, Neoseiulus californicus ve Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae)'in Seleksiyon ve Tarla Popülasyonlarında Primicarb Direncinin ve Asetilkolinesteraz Mutasyonlarının Belirlenmesi" projesi 2020/2 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri (BTAP) tarafından desteklenmiştir. Hocamız ve ekibini tebrik eder,  başarılar dileriz.