Desteklenen 2020/2 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri (BTAP)

20 Aralık 2020 Pazar 15:03 tarihinde eklendi | 291 defa okundu

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmail KARACA'nın "Entomopatojen ve mikorizal funguslarla domates güvesi ve Fusarium solgunluğu mücadelesi" başlıklı projesi 2020/2 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri (BTAP) tarafından desteklenmiştir. Hocamız ve ekibini tebrik eder,  başarılar dileriz.

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Recep AY'ın "Abamectin+spiromesifen karşımı ile selekte edilen Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) popülasyonunda abamectin+spiromesifen karışımına direnç gelişimi, biyokimyasal ve moleküler direnç mekanizmalarının belirlenmesi" projesi 2020/2 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri (BTAP) tarafından desteklenmiştir. Hocamız ve ekibini tebrik eder,  başarılar dileriz.

Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sibel YORULMAZ'ın "İki Predatör Akar, Neoseiulus californicus ve Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae)'in Seleksiyon ve Tarla Popülasyonlarında Primicarb Direncinin ve Asetilkolinesteraz Mutasyonlarının Belirlenmesi" projesi 2020/2 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri (BTAP) tarafından desteklenmiştir. Hocamız ve ekibini tebrik eder,  başarılar dileriz. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

İletişim Bilgileri

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Bitki Koruma Bölümü

Isparta-Afyonkarahisar Karayolu 8. Km

Doğu Kampüsü,32260,ISPARTA

 

Tel  : +90 246 214 62 68

Fax : +90 246 214 62 69

Email: bitkikoruma@isparta.edu.tr