Yayın Tarihi: 30.08.2023 22:45
Bölümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Çevik'in danışmanlığını yaptığı Doktora Öğrencimiz Gözde Erkış Güngör'ün doktora tez projesi (Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu ve Bazı Domates Savunma Genlerinin Virüs Enfeksiyonuna Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi) TÜBİTAK tarafından 1002 projesi olarak desteklenmiştir. Hocamız ve ekibini tebrik eder,  başarılar dileriz.