Yayın Tarihi: 30.08.2023 22:45

Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail KARACA'nın "Entomopatojen Fungus Beauveria bassiana’nın Myzus persicae ve Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera) Üzerindeki Etkilerinin Adipokinetik Hormon Ile Arttırılması" isimli projesi TÜBİTAK 1002 Programı tarafından desteklenmiştir. Hocamıza ve ekibine başarılar dileriz.