Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Gürsel KARACA'NIN yürütücü, Prof. Dr. İsmail KARACA'NIN araştırıcı olduğu ''Yeşil sentezle uçucu yağlardan elde edilen gümüş nano partiküllerin (AgNPs) karakterizasyonu ile in vitro ve in vivo şartlarda Botrytis cinerae (Kurşuni küf) ve Myzus persicae (Şeftali yeşil yaprakbiti)’ye karşı etkilerinin belirlenmesi'' başlıklı TÜBİTAK 1002  Projesi desteklenmiştir. Hocalarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.