STAJ

Prof. Dr. Sibel YORULMAZ (Başkan)

Prof. Dr. Bayram ÇEVİK

Prof. Dr. Ozan DEMİRÖZER

 

 

   

   

Görev ve Sorumluluklar 

Staj Çalışma Grubunun görevleri "Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretimi Staj Yönergesi" 5inci Maddesi uyarınca aşağıdaki gibidir: 

► Staj komisyonları her staj döneminin başlamasından önce toplanarak ilgili staj dönemi için hazırlıklarını yapar. 

► Stajların yönerge usul ve hükümlerine uygun olarak düzenli bir şekilde sürdürülmesi için gerekli önlemleri alır.

► Öğrencilerin staj başvurusunu değerlendirir ve stajla ilgili nihai değerlendirmeleri yapar.

► Staj Komisyonu’nun kararları oy çokluğu ile alınır.


 

 • SOSYAL ETKİNLİK

  Prof. Dr. Sibel YORULMAZ 

  Prof. Dr. Bayram ÇEVİK

  Doç. Dr.  Asiye UZUN YİĞİT

  Dr. Öğr. Üyesi Melis BİLGİNTURAN 

 

 

 

 

   

Görev ve Sorumluluklar

► Fakültemiz öğrenci ve personeline yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin organizasyonundan sorumludur.

Görevleri;

► Akademik ve idari personele yönelik etkinlikler düzenlemek,

► Bölüm personelinin önemli günlerinde, Bölüm personelimizin görevde yükselme, evlilik, doğum  gibi önemli günleri için program organize etmek,

► Öğrencilere yönelik olarak sosyal ve kültürel içerikli toplantılar organize etmek,

► Bölümümüz öğrencilerinin ISUBÜ öğrenci topluluklarına katılım ve üyelik konusunda koordinasyonu sağlamak,

► İhtiyaç duyulduğunda öğrencilerimize yönelik sosyal ve ekonomik kapsamlı yardımlar konusunda koordinasyon sağlamak.MEZUNİYET

Prof. Dr. Recep AY (Başkan)

Prof. Dr. Ali Kemal BİRGÜCÜ

Prof. Dr. Ozan DEMİRÖZER

 

 

 

 

   

Görev ve Sorumluluklar

► Mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin belirlenerek bölüme bildirilmesi.

► Dikey geçiş öğrencileri için intibak dönemine ait paket program taslağının hazırlanarak bölüme sunulması.

► Dikey veya yatay geçişle bölüme gelen veya daha önce bir yükseköğrenim programında öğrenci olması sebebiyle ders alan öğrencilerin, muaf tutulabileceği derslerin belirlenmesi ve bölüme bildirilmesi.

 


YANDAL-ÇİFT ANADAL

Prof. Dr. Gürsel KARACA (Başkan)

Prof. Dr. Ş. Evrim ARICI ŞENKAYNAĞI

Prof. Dr.  Ali Kemal BİRGÜCÜ

 

 

 

 

   

Görev ve Sorumluluklar

 • ► Anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlayacak yandal lisans öğretimi ile ilgili esasları belirlemek,
 • ► Yandal programına, ilişkin önerileri, kontenjanları ve varsa koşulları ile birlikte Fakülte/Yüksekokul kuruluna sunmak,
 • ► Öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapmak,
 • ► Çift anadal programı kapsamında anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamak,
 • ► Çift anadal lisans programını, ikinci anadal program önerisi ile birlikte kontenjanlarını, varsa özel koşullarını ve ikinci anadal için ders planlarını Fakülte/Yüksekokul kurullarına sunmak ,
 • ► Çift anadal hakkı kazanan öğrencilerle ilgili kararları almak.