Bölüm Kurulu

Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA

Bölüm Başkan Yardımcıları

Prof. Dr. Sibel YORULMAZ

Prof. Dr. Handan ÇULAL KILIÇ

Anabilim Dalı Başkanlıkları

Entomoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Sibel YORULMAZ

Fitopatoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Bayram ÇEVİK

Akademik Kurul

Prof. Dr. Rüstem HAYAT

Prof. Dr. Gürsel KARACA

Prof. Dr. Recep AY

Prof. Dr. Bayram ÇEVİK

Prof. Dr. Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA

Prof. Dr. Ş. Evrim ARICI

Prof. Dr. Sibel YORULMAZ

Prof. Dr. Ali Kemal BİRGÜCÜ

Prof. Dr. Ozan DEMİRÖZER

Prof. Dr. Handan ÇULAL KILIÇ

Doç. Dr. Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR

Doç. Dr. Asiye UZUN YİĞİT

Dr. Öğr. Üyesi Melis BİLGİNTURAN