VİZYON

1. Öğrencilerine çağdaş ve kaliteli eğitim sunmak

2. Yetiştirdiği Ziraat Mühendislerine yeni yöntem ve teknikleri öğretmek

3. Karşılaştığı sorunları çözebilen Ziraat  Mühensileri Yetiştirmek

4. Öncelikle bölgesel ve ulusal boyutta bitki koruma sorunlarının çözüm üretmek,

5. Uluslararası düzeyde bilgi üretmek

6. Mezun ettiği Bitki Koruma Bölümü Mezunlarına yurt içinde olduğu kadar, uluslararası düzeyde de mesleğini yapabilme donanımlarını sağlamak.

7. Çevre konusunda duyarlı Bitki Koruma yöntemleri geliştirmek

8. Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak bilimsel çalışmalar yapmaktır.,

 

MİSYON

Ulusal ve uluslararası boyutta bitki koruma sorunlarının çözümüne yönelik bilgi ve tekniklerin üretimine ve yayımına yönelik araştırmalar yapmak, bu sorunların çözümüne katkı koyacak elemanlar yetiştirmektir.

Bölüm misyonunu iki Anabilim Dalı ve çok sayıda bilim dalında sürdürmektedir. Fitopatoloji Anabilim Dalı; Bakteriyoloji, Herboloji, Viroloji, Mikoloji, Biyoteknoloji ve doku kültürü bilim dallarını içermektedir. Entomoloji Anabilim Dalı ise; Entomoloji, Akaroloji, Toksikoloji, Biyolojik mücadele, Nematoloji bilim dallarından oluşmaktadır.