NEMATOLOJİ

1564 defa okundu

Nematoloji, nematodların veya kurtçuk benzeri yapıların incelenmesi ile ilgili bilimsel bir disiplindir. Dünyadaki birçok ortamda bulundukları göz önüne alındığında, nematodların dünyadaki en bol çok hücreli organizmalardan bazıları olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, ortamlardaserbest yaşayan organizmalar olarak veya parazitik olarak bulunabilirler. Bazı nematodların faydalı olduğu gösterilmiştir ve bu nedenle tarımda böceklerin biyolojik kontrolü için kullanılmaktadır. Genel olarak, nematoloji üç ana bölüme ayrılır; bitki nematolojisi, hayvan parazitolojisi ve serbest yaşayan nematolojisi. Ancak, Laboratuarda bitki nematolojisi ve nematodların tarımsal önemi üzerine yoğunlaşıyoruz. Özellikle Batı Akdeniz ve Göller bölgesindeki kültürbitkilerinde zararlı olan bitki parazitinematodlarının tespiti, teşhisi, yaygınlıklarıve kontrol yöntemleri üzerindeçalışmalar yapılmaktadır. Kök-urnematodları ve Kök lezyon nematodları, incelenen ana nematod türleridir.Laboratuardadoktora teziolarak ''ISPARTA VE BURDUR İLLERİ TAHIL ALANLARINDA BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLARIN BELİRLENMESİ VE BUĞDAYDA ENDOPARAZİT NEMATODLARIN FUSARIUM CULMORUM İLEETKİLEŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI adlı tez yürütülmüştür.Şu anda, farklı nematodlar ve hastalık kompleksleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Ek olarak, entomopatojenik nematodların bazı böcekler üzerindeki etkisi incelenmektedir.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

İletişim Bilgileri

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Bitki Koruma Bölümü

Isparta-Afyonkarahisar Karayolu 8. Km

Doğu Kampüsü,32260,ISPARTA

 

Tel  : +90 246 214 62 68

Fax : +90 246 214 62 69

Email: bitkikoruma@isparta.edu.tr