Bitki Koruma Bölümü Moleküler Biyoloji Laboratuarı

 

Bitki koruma bölümü moleküler biyoloji laboratuvarı tarımsal üretim açısında önemli bitkilerde ekonomik kayıplara yol açan hastalık etmenlerinin ve zararlıların tanılanması, karakterizasyonu ve patojen–konukçu ve zararlı-konukçu ilişkileri yanında bitkilerin abiyotik ve biyotik stresler karşı tepkilerinin ve hastalık etmeni ve zarlıların pestisitlere karsı dayanıklılık ve dayanıklılık mekanizmalarının moleküler düzeyde araştırılması amacıyla kurulmuştur.  

Laboratuvarımızda başta virüsler olmak üzere  fungal, bakteriyel bitki hastalık etmenlerinin polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), ters transkripsiyon PCR (RT-PCR) ve gerçek zamanlı PCR ve RT-PCR yöntemleriyle tanılanması yapılmaktadır;  öncelikli  virüsler olmak üzere bitki hastalık etmenlerinin önemli genlerinin klonlanması, DNA ve RNA baz dizilerinin belirlenmesi, genlerin moleküler karakterizasyonunun yapılması; proteinlerinin ekspresyon analizi, hücresel lokalizasyonu, proteinlerin etkileşimlerinin ve fonksiyonlarının belirlenmesi konularında çalışmalar yürütülmektedir.

Tarımsal üretim açısından önemli bitkilerim bitki-patojen etkileşimleri genom düzeyinde araştırılarak hastalık oluşuma veya dayanıklılıkta role oynayan genlerin, metabolik yolların ve hücresel aktivitelerinin moleküler düzeyde belirlenmesi; hastalık oluşuma veya dayanıklılığa neden olan genlerin belirlenmesi ve bunların ekspresyonlarını  katitatif larak belirlenmesi, fonksiyonlarının araştırılması ve hastalıklara karşı dayanıklılık geliştirmede kullanılması konularında da laboratuvarımızda araştırmalar yapılmaktır.

 Bitkisel üretilmede sorunlara neden olan soğuk, aşırı sıcaklık kuraklık ve tuzluluk gibi abiyotik stresler karşı bitkilerin tepkilerinin genom düzeyinde araştırılması, abiyotik stresler sırasına aktif hale gelen genlerin belirlenmesi, bu streslere karsı dayanıklılık sağlayan genlerinin izolasyonu, karakterizasyonu ve bunların bitkilerde abiyotik streslere dayanıklılık geliştirmek amacıyla kullanılmasına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.

Ayrıca laboratuvarımızda hastalık etmeni ve zararlılarda pestisitlere dayanıklılığın moleküler mekanizmalarının araştırılması, dayanıklılık sağlayan detoksifikasyon enzimlerin ve bunları kodlayan genlerin belirlenmesine ve bunların aktivitelerindeki değişiklilerin araştırılarak mutasyonların belirlenmesine yönelik çalışmalar de yapılmaktadır. 

 

Koruma Bölümü Moleküler Biyoloji Laboratuvar Alet ve Ekipman Listesi

 

 1. Real-time PCR cihazı
 2. NonoDrop Spektrofotometre
 3. Küvetli Spektrofotometre
 4. Fragement analyzer
 5. Derin dondurucu (-80 °C)
 6. Derin Dondurucu (-30 °C)
 7. Real-time uyumlu PCR cihazı
 8. PCR cihazı
 9. DNA Jel görüntüleme ve dokümantasyon sistemi
 10. Chemiluminescent görüntüleme ve dokümantasyon sistemi
 11. İnkübatör (2 adet)
 12. Hibridizasyon inkübatörü
 13. DNA Crosslinker
 14. Çalkalamalı inkübatör
 15. Soğutmalı santrifüj
 16. Santifüj
 17. Buz dolabı
 18. Yatay elektroforez sistemi (3 adet)
 19. Dikey elekroforez sistemi (2 adet)
 20. Trans Blot Protein transfer sistemi
 21. Semi-dry blot protein, DNA ve RNA transfer sistemi
 22. Güç kaynakları (3 adet)
 23. pH metre
 24. Hassas terazi
 25. Su banyosu 
 26. Mikropipet (8 adet)
 27. Buz makinası