GÜNCEL UYARILAR

 

      Mart Ayı Güncel uyarısı             

MART AYINDA YAPILACAK TARIM İŞLERİ

TARLA ZİRAATI

a) Her türlü tarla ziraati için toprak işlemesine devam edilir. İşleme ile birlikte gübreleme yapılır.

Kaymak bağlamış tarlalar tırmık ve kazayağı ile kırılır. Bu vesileyle hububatta kardeşlenme de

sağlanmış olur. Güzlük ekim yapılan yerlerde ikinci azot tatbikatı yapılır

b) Yazlık hububat ekimi devam eder. Bu arada Çayır-Mer'a ve Yem Bitkilerinin de ekimi, iklimi

uygun yerlerde tütün fidelikleri tesisi ve pamuk ekimine başlanır

c) Sulanabilir sahalarda cansuyu verilmelidir. Tarlalardaki fazla su tahliye edilir

d) Güzlük ekilmiş hububatta mücadeleye önem verilmelidir

  • Endüstri Bitkileri

>>Ayçiçeği Tarımı

>>Gül Tarımı 

>>Haşhaş Tarımı

>>Lavanta Tarımı

>>Patates Tarımı

>>Şeker Pancarı Tarımı

 

  • Hububat Tarımı

>>Arpa Tarımı

>>Buğday Tarımı

>>Çavdar Tarımı

>>Mısır Tarımı

>>Tritikale Tarımı

>>Yulaf Tarımı

 

  • Yem Bitkileri

>>Adi FiğTarımı

>>Korunga Tarımı

>>Macar Fiğ Tarımı

>>Silajlik Mısır Tarımı

>>Yonca Tarımı

SULAMA VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI