28 Şubat 2020 Cuma

HOŞGELDİNİZ

 

Tarım Ekonomisi Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesinin bir bölümü olarak 1997-98 eğitim/öğretim yılında kurularak öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Daha sonra 09/05/2018 tarih ve 30425 sayılı "Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile üniversitemizin ismi; "Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi" olarak değişmiştir. 2018-19 eğitim/öğretim döneminde öğrenci alımlarına yeni üniversite adı altında devam etmektedir.

 

Tarım Ekonomisi bölümü tarımın tüm konularının ekonomik yönünü ele alması ve incelemesi nedeniyle, uygulamalı sosyal bir bilim dalıdır. Dolayısıyla, Ziraat Fakültesi’nin diğer bölümlerinden farklı bir özelliğe sahiptir. 
 
Tarım Ekonomisi Bölümünün esas işlevi eğitim - öğretim, araştırma ve yayım olmak üzere; mikro ve makro düzeyde tarımın ekonomik, sosyal ve politik sorunlarına çözümler üreten ve bunları uygulamaya aktaran araştırmalar yapmak, elde edilen sonuçları ilgili alanlara yaymak ve paydaşlara aktarmak görevlerini üstlenmektir.
 
Tarım Ekonomisi konusunda lisans, yüksek lisans ve doktora yaptırarak ülkemizin gereksinimi olan uzmanlaşmış eleman yetiştirmek; böylece gerek kamu kurumları gerekse özel kesim için, Tarım Ekonomisi alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunacak, teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilen ve uygulayabilen teknik elemanlar yetiştirerek ülke kalkınmasına katkıda bulunmak temel amaçtır.
 
Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde iki Anabilim Dalı bulunmaktadır.
 
1.Tarım İşletmeciliği
 
2.Tarım Politikası ve Yayım