TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

 
Tarım Ekonomisi Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesinin bir bölümü olarak 1997-98 eğitim/öğretim yılında kurularak öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bölümümüz, 18 Mayıs 2018 tarih, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun" 7. Maddesi uyarınca yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde ismi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi olarak değiştirilen fakültemizde eğitim-öğretim faaliyetine devam ederken, 4 Ekim 2019 tarihli 30908 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karara" göre (Karar Sayısı: 1613); Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemizin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiş olup, eğitim-öğretim faaliyetlerine bulunduğu yerde devam etmektedir.
 
Tarım Ekonomisi bölümü tarımın tüm konularının ekonomik yönünü ele alması ve incelemesi nedeniyle, uygulamalı sosyal bir bilim dalıdır. Dolayısıyla, Ziraat Fakültesi’nin diğer bölümlerinden farklı bir özelliğe sahiptir. 
 
Tarım Ekonomisi Bölümünün esas işlevi eğitim - öğretim, araştırma ve yayım olmak üzere; mikro ve makro düzeyde tarımın ekonomik, sosyal ve politik sorunlarına çözümler üreten ve bunları uygulamaya aktaran araştırmalar yapmak, elde edilen sonuçları ilgili alanlara yaymak ve paydaşlara aktarmak görevlerini üstlenmektir.
 
Tarım Ekonomisi konusunda lisans, yüksek lisans ve doktora yaptırarak ülkemizin gereksinimi olan uzmanlaşmış eleman yetiştirmek; böylece gerek kamu kurumları gerekse özel kesim için, Tarım Ekonomisi alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunacak, teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilen ve uygulayabilen teknik elemanlar yetiştirerek ülke kalkınmasına katkıda bulunmak temel amaçtır.
 
Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde iki Anabilim Dalı bulunmaktadır.
 
1.Tarım İşletmeciliği
 
2.Tarım Politikası ve Yayım