2022/2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi Tarım Ekonomisi Bölümü Lisans Öğrenci Sayıları

Öğrenci Tarım Ekonomisi Bölüm Girişli Ziraat Mühendisliği Tarım Ekonomisi Programı
Devam Eden 124 7
Mezun 270 111

*01.03.2023 tarihinde güncelenmiştir.

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. Programın eğitim dili Türkçe'dir. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tarım Ekonomisi alanında "lisans derecesi" almaya hak kazanmaktadırlar. Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.