2022/2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Sayıları

Öğrenci
Yüksek Lisans 
Doktora          
Devam Eden
28
9
Mezun
63 4

*25.09.2023 tarihinde güncelenmiştir.

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

  • Lisans eğitimini tamamlamış Ziraat Mühendislerinin Yüksek Lisans ve Doktora taleplerine cevap verebilmek,
  • Bölümde görev yapmakta olan Araştırma Görevlilerine kendi alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora yapma olanağı sunarak Ziraat Mühendisliği’nin Tarım Ekonomisi alanlarında uzmanlaşabilmelerini sağlayabilmek,
  • Ana Bilim Dalında mevcut araştırma ve uygulama alt yapısını daha da geliştirmek, bölümün olanaklarını kullanarak Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmaları kapsamında bilimsel araştırmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası yayınlarla tarım sektörünün bilgi ve yararına sunmak,
  • Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları kapsamında Isparta ve civarındaki Tarım Ekonomisi ile ilgili sorunların çözümüne bilimsel katkı sağlamaktır.