Çağın gerekliliklerine uygun, donanımlı mezunlar yetiştiren ve tarımla ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içinde bulunarak Türkiye tarımının gelişmesine katkıda bulunan öncü bir bölüm olmak.