Yayın Tarihi: 30.08.2023 22:45

 

Danışmanlığını Prof. Dr. Hasan YILMAZ’ın yaptığı yüksek lisans öğrencisi Merve Mürüvvet DAĞ “Sera Üretimini Destekleme Politikalarının Agroekolojik Uygulamalara Etkisinin İncelenmesi: Antalya İli Kumluca İlçesi Örneği” konulu tez gerekçesi sunumunu 25 Mart 2022 Cuma günü saat 10.00’da Tarım Ekonomisi Bölümü toplantı salonunda yapacaktır.