Danışmanlığını Prof. Dr. Fatma Handan GİRAY’ın yaptığı, Yüksek Lisans Öğrencisi Dinow Sharif MOHAMED’in  tez savunma sınavı 18.07.2022 tarihinde, saat 11.00’de Tarım Ekonomisi Bölümü toplantı salonunda  yapılacaktır.