İSTATİSTİKİ VERİLER                                       LİTERATÜR TARAMASI