28 Şubat 2020 Cuma

TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

Tarım Makinaları Bölümü, 2002 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bu süreçte yapılanmasını tamamlayarak genç ve dinamik 10 akademik personeliyle 95 lisans ve 10 yüksek lisans mezunu vermiştir. Halen 57 lisans, 67 yüksek lisans ve 4 doktora öğrencisi ile eğitim-öğretime devam etmektedir.  Bölümümüz, 2015-2016 döneminde “Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği” ismini almış ve üniversite-sanayi iş birliği eksenli yeni ders programı ile birlikte “Sanayi İşyeri Eğitimi” uygulamasını da hayata geçirmiştir.

 

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği,

 

  •  Girişimci ve yenilikçi (16 adet TEKNOGİRİŞİM projesi ve 18 adet TEKNOKENT şirketi)
  •  Üniversite-sanayi işbirliğine önem veren (4 adet TÜBİTAK-TEYDEB, 1 adet SANTEZ, 2 adet KOSGEB)
  •  Öğrenci odaklı aktif katılımlı eğitim-öğretim veren(25 adet TÜBİTAK öğrenci projesi, 5 adet SDU-SANAYİ İŞBİRLİĞİ TEZİ projesi)
  •  Ar-Ge ağırlıklı projeler üreten(28 adet TÜBİTAK projesi, 47 ulusal ve uluslararası fonlanmış diğer projeler)
  •  Sanayinin istediği nitelikte mühendis yetiştiren üretken bir bölümdür.

 

 “Sanayi İşyeri Eğitimi”, öğrencileri iş hayatına hazırlayacak ve sanayi kuruluşlarında fiilen çalışma imkânı sunacak yeni bir uygulamadır. Bu program ile öğrencilerimiz hem iş deneyimi kazanacak hem de çalışmak istediği işyerini seçme fırsatına kavuşacaklardır. Ziraat Fakülteleri içerisinde ilk olan “Sanayi İşyeri Eğitimi” uygulaması ile iş sahibi olma potansiyeli yüksek, sanayicinin aradığı Ar-Ge deneyimi olan, uygulayıcı ve girişimci mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

“Sanayi İşyeri Eğitimi”uygulaması Türk Tarım Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) tarafından desteklenmektedir.

 

Girişimci mühendisyetiştirmeyi bir misyon olarak kabul eden ISUBÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, bilimsel çalışmalarını modern hasat teknolojileri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji yönetimi, tarımsal atık işleme teknolojileri, hayvancılık ve süt sağım sistemleri, toprak işleme teknolojileri, kurutma teknolojileri ve modern sera sistemleri üzerine yoğunlaştırmıştır.

 

ISUBÜ Ziraat Fakültesi  Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği yenilenen adı, sanayi taleplerine göre güncellenen ders programı ve Türkiye’de Ziraat Fakültelerinde ilk ve tek olma özelliğine sahip “Sanayi İşyeri Eğitimi” uygulamasıyla 2015-2016 döneminde “mühendis” olmak isteyen adayları beklemektedir.