27 Mayıs 2020 Çarşamba

Misyonumuz

2214 defa okundu

Tarım makinaları alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve yetiştirilen yeni akademisyenler ile bu çalışmaların sürekliliğini sağlamak, ülkemizi tarım alanında gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartmak için projeler geliştirmek ve yetiştirilen mühendisler aracılığıyla üretilen bilgi ve teknolojinin sektöre aktarılmasını sağlamak, ülkemizi tarım alanında kendi bilgi ve teknolojisini geliştiren, dışa bağımlılığı azalmış, tarım tekniklerini bilimsel yöntemler ışığında uygulayan modern bir seviyeye ulaştırmak temel misyonumuzdur.