Araştırma, geliştirme ve öğretim faaliyetlerinde daima bilimsel bakış açısını temel alarak, alanında ülke ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi fikirler üretmek, problemlere bilimsel bilgi ve yöntemleri kullanarak çözümler üreten çağdaş mühendisler yetiştirmek, sürekli kendisini ve bilgisini geliştirerek ülkemizde ve dünyada öncü olmak bölümümüzün vizyonudur.

Tarım makinaları alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve yetiştirilen yeni akademisyenler ile bu çalışmaların sürekliliğini sağlamak, ülkemizi tarım alanında gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartmak için projeler geliştirmek ve yetiştirilen mühendisler aracılığıyla üretilen bilgi ve teknolojinin sektöre aktarılmasını sağlamak, ülkemizi tarım alanında kendi bilgi ve teknolojisini geliştiren, dışa bağımlılığı azalmış, tarım tekniklerini bilimsel yöntemler ışığında uygulayan modern bir seviyeye ulaştırmak temel misyonumuzdur.