TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI olarak alan dışı gelen öğrencilerimize aşağıdaki tabloda belirtilmiş olan derslerden güz döneminde 4, bahar döneminde 4 ders olacak şekilde danışmanı ile karar verecekleri derslerin aldırılması anabilim dalı olarak uygun görülmüştür.

Bilimsel hazırlık kapsamında verilecek ders listesi;

Dersin kodu

Dersin adı

Kredisi (akts)

Dönemi

YTM-219

Temel Elektrik ve Elektronik Bilgisi

4

Güz

YTM-401

Hasat ve Harman Makinaları

3

Güz

YTM-0200

Tarımsal Mekanizasyon

4

Güz

YTM-0403

Hayvancılıkta Mekanizasyon

3

Güz

YTM-305

Isı Transferi

4

Güz

YTM-307

Termik Motorlar

3

Güz

YTM-209

Makine Malzeme Bilgisi

2

Güz

YTM-202

Termodinamik

4

Bahar

YTM-306

Tarım Traktörleri

4

Bahar

YTM-206

Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynaklan

4

Bahar

YTM-402

Ekim & Dikim ve Gübreleme Makineleri

4

Bahar

YTM-208

Toprak İşleme Alet ve Makinaları

4

Bahar

YTM-404

Bitki Koruma Makineleri

3

Bahar

YTM-406

Sera Mekanizasyonu

3

Bahar

YTM-304

Makine Elemanları

4

Bahar