ISUBÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, çalışma konuları:
 • Modern hasat teknolojileri,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları,
 • Enerji yönetimi, tarımsal atık işleme teknolojileri,
 • Toprak işleme teknolojileri,
 • Kurutma teknolojileri,
 • Modern sera sistemleri ve
 • Hayvancılık ve süt sağım sistemler

ISUBÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

 • Girişimci ve yenilikçi (16 adet TEKNOGİRİŞİM projesi)
 • Üniversite-sanayi işbirliğine önem veren (4 adet TÜBİTAK-TEYDEB, 1 adet SANTEZ, 2 adet KOSGEB)
 • Öğrenci odaklı aktif katılımlı eğitim-öğretim veren (30 adet TÜBİTAK öğrenci projesi, 7 adet SDU-SANAYİ İŞBİRLİĞİ TEZİ projesi)
 • Ar-Ge ağırlıklı projeler üreten (28 adet TÜBİTAK projesi, 47 ulusal ve uluslararası fonlanmış diğer projeler)
 • Sanayinin istediği nitelikte mühendis yetiştiren üretken bir bölümdür.