Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesinin bir bölümü olarak 1997-98 eğitim/öğretim yılında kurularak öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bölümümüz, 18 Mayıs 2018 tarih, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun" 7. Maddesi uyarınca yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde ismi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi olarak değiştirilen fakültemizde eğitim-öğretim faaliyetine devam ederken, 4 Ekim 2019 tarihli 30908 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karara" göre (Karar Sayısı: 1613); Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemizin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiş olup, eğitim-öğretim faaliyetlerine bulunduğu yerde devam etmektedir.

 

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünde; hasat öncesi, hasat ve hasat sonrası mekanizasyon işlemlerinin yanısıra tarımda enerji uygulamaları (biyoyakıtlar), tarım makinalarının tasarımı, işletilmesi, akıllı makinalar, dijital tarım, hassas tarım uygulamaları ve teknolojileri, sera teknolojileri ilgili eğitim, öğretim ve araştırma çalışmaları yürütülmektedir.

 

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği konusunda lisans, yüksek lisans ve doktora yaptırarak ülkemizin gereksinimi olan uzmanlaşmış nitelikli mühendisler yetiştirerek, uygulamalı araştırma faaliyetlerine imkan sağlamak ve konu ile ilgili ülke sorunlarına planlı şekilde çözüm arayarak, tarımsal mekanizasyondaki eğitim düzeyini geliştirmek ve bu sayede modern tarım ve endüstri kesiminin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Böylece, gerek kamu kurumları gerekse özel kesim için, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunacak, teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilen ve uygulayabilen teknik elemanlar yetiştirerek ülke kalkınmasına katkıda bulunmak temel amaçtır.

 

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü mezunları ilgili kamu kurumlarında, Tarım makinaları imalat ve pazarlama sektöründe, mühendislik hizmetlerinde, Tarım Makinaları ile ilgili tamir ve bakım servislerinde, Tarım makinaları eğitim ve öğretim kurumlarında, toprak işleme, ekim-bakım, hasat ve hasat sonrası ile sulama makinaları imalat ve satış sektöründe, sera imalat, mekanizasyon ve otomasyonuyla ilgili kurumlarda, rüzgar ve güneş enerjisi sistemleri imalat ve işletmeciliği ve hayvancılıkta mekanizasyon sistemlerinin imalat ve işletmeciliği gibi çalışma alanlarına sahiptirler.

 

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü bünyesinde Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı bulunmaktadır.