Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tanıtım Videosu İçin Tıklayınız.

 

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama;

 

Tarımsal faaliyetlerin temeli olan toprak ve su kaynaklarından optimum düzeyde yararlanılması ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı, geliştirilmesi ve gereken yerlerde ıslah edilmesi yanında, tarımsal üretimin çeşitli aşamalarındaki uygun çevre ortamının sağlanmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarımsal işletmelerin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmesi gibi tarımsal altyapıyı oluşturan konularda eğitim ve öğretim veren bir bilim dalıdır.

 

Bölümde öğrencilerin tarımın mühendislikle ilgili problemlerini teorik ve matematiksel ifadelerle modellemesi ve bunu pratik mühendislik uygulamalarına aktarmasına büyük önem verilmektedir. Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümünde tarımsal eğitim ve araştırma dışında öğrencilerin bilişim teknolojisi uygulamalarında da profesyonel eğitime sahip olmasına çalışılmaktadır.

 

Görev ve Yetkileri;

 

1991 Yılında 18/12/1991 – 91/2526 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile 24/01/1992 tarihli ve 21121 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük kapsamındaki yetkilere ilave olarak 19. madde kapsamında tanımlanan Tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri, sulama suyu ve hayvan içme suyu sağlamak için yapılacak göletler, drenaj, toprak erozyonunu önleyici toprak ve su koruma tesisleri, tarımsal yapılarla ilgili araştırma, etüt, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya yetkilidirler.

 

Bölüm mezunlarımız;

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde, Belediyelerde, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda, İl Özel İdarelerinde, GAP idaresinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, Kırsal Kalkınma Ajanslarında, Özel Müteahhitlik Firmalarında, doğal kaynaklar ve çevre konusunda çalışan danışman firmalarda iş bulma olanaklarına sahiptirler. Tarımsal bilişim sistemleri endüstrisi ve tarımsal yazılım geliştirme şirketlerinde de iş bulabilirler. Ayrıca kendi firma ve işletmelerini de kurabilirler.