STAJ

Prof. Dr. Yusuf UÇAR (Başkan)

Prof. Dr. Ulaş ŞENYİĞİT

Doç. Dr. Hasan ÖZ

Görev ve Sorumluluklar

Staj Çalışma Grubunun görevleri "Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretimi Staj Yönergesi" 5. Maddesi uyarınca aşağıdaki gibidir:

►Staj komisyonları her staj döneminin başlamasından önce toplanarak ilgili staj dönemi için hazırlıklarını yapar.

►Stajların yönerge usul ve hükümlerine uygun olarak düzenli bir şekilde sürdürülmesi için gerekli önlemleri alır.

►Öğrencilerin staj başvurusunu değerlendirir ve stajla ilgili nihai değerlendirmeleri yapar.

►Staj Komisyonu’nun kararları oy çokluğu ile alınır.

 

MEZUNİYET

Prof. Dr. Ulaş ŞENYİĞİT (Başkan)

Doç. Dr. Hasan ÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim YILMAZ

Görev ve Sorumluluklar

► Mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin belirlenerek bölüme bildirilmesi.

► Dikey geçiş öğrencileri için intibak dönemine ait paket program taslağının hazırlanarak bölüme sunulması.

► Dikey veya yatay geçişle bölüme gelen veya daha önce bir yükseköğrenim programında öğrenci olması sebebiyle ders alan öğrencilerin, muaf tutulabileceği derslerin belirlenmesi ve bölüme bildirilmesi.

 

YANDAL-ÇİFT ANADAL

Doç. Dr. Hasan ÖZ (Başkan)

Görev ve Sorumluluklar

►Anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlayacak yandal lisans öğretimi ile ilgili esasları belirlemek,

►Yandal programına, ilişkin önerileri, kontenjanları ve varsa koşulları ile birlikte Fakülte/Yüksekokul kuruluna sunmak,

►Öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapmak,

►Çift anadal programı kapsamında anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamak,

►Çift anadal lisans programını, ikinci anadal program önerisi ile birlikte kontenjanlarını, varsa özel koşullarını ve ikinci anadal için ders planlarını Fakülte/Yüksekokul kurullarına sunmak ,

►Çift anadal hakkı kazanan öğrencilerle ilgili kararları almak.