1998 yılında kurulmuş olan bölümümüz 2002–2003 Eğitim ve Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Tek bir anabilim dalından oluşan bölüm, tarımda bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bu ürünlerin depolanması ve işlenmesi ile kırsal alanda yaşayan toplumun yaşam düzeyinin yükseltilmesine yönelik yapı ve altyapı sistemlerinin planlanması, projelenmesi ve inşaatında biyoloji ve mühendislik prensiplerini entegre eden bir bilim dalıdır.

Temel araştırma konuları; çeşitli bitkilerin su tüketimleri, sulama programları ve su-verim ilişkilerinin belirlenmesi, farklı sulama yöntemlerinin karşılaştırılması, seraların sulama, drenaj ve yapısal sorunları, tuzlu ve alkali toprakların iyileştirilmesi, optimum barınak içi çevre denetiminin sağlanması, hayvan barınaklarını optimum koşullarda projeleme ve işletme yöntemleri olarak sayılabilir.

Tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunlarının çalışabilecekleri iş alanları;
1-Devlet Su İşleri
2-Sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri
3-Tarım bakanlığı bünyesindeki Tarım il ve ilçe müdürlükleri
4-Tarımsal araştırma enstitüleri
5-Tarım reformu genel müdürlüğü
6-Tarımsal kalkınmayı destekleme kurumu
7-Belediyelerin park ve yeşil alan müdürlükleri
8-Belediyelerin su kurumu idaresi müdürlükleri
9-İl özel idareleri
10-Ziraat bankaları
11-Özel tarımsal sektörler
12-Sulama alet ve ekipmanları üreten özel şirketler
13-Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak
14-Ayrıca özel iş kurma imkânları (basınçlı sulama sistemlerinin tasarımı, sulama programlama vb. özel danışmanlık hizmetleri). Mezunların tarımsal yapılar ve sulama konularında çalışmalar yapan özel mühendislik bürosu açma yetkileri de bulunmaktadır.