Vizyonumuz;

Zirai eğitimi esas alan, kaliteli eğitimi ve yaratıcı faaliyetleri ile ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın, tarımsal sulamadan arazi toplulaştırmaya ve tarımsal yapılara kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün araştırmalar yapan, üreteceği etkin sonuçlar ve bilgi ile ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasında katkıda bulunacak bir bölüm olmaktır. 

Misyonumuz;

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığı altında Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında modern, kaliteli ve ileriye dönük eğitim veren, nitelikli temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapan deneyim ve tecrübelerini nitelikli yayınlarla paydaşlarla ve toplumla paylaşan ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip bir Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü oluşturarak devamlılığını sağlamak.