1991 Yılında 18/12/1991 – 91/2526 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile 24/01/1992 tarihli ve 21121 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük kapsamındaki yetkilere ilave olarak 19. madde kapsamında tanımlanan Tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri, sulama suyu ve hayvan içme suyu sağlamak için yapılacak göletler, drenaj, toprak erozyonunu önleyici toprak ve su koruma tesisleri, tarımsal yapılarla ilgili araştırma, etüt, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya yetkilidirler.