MİSYONUMUZ

1) Tarımsal biyoteknoloji konusunda, çağdaş bilim ve teknolojilerdeki gelişmelere katkıda bulunmak,

2) İnsan, doğa ve çevreye dost teknolojiler geliştirmek, toplumsal duyarlılığa ve refaha katkıda bulunmak,

3) Kamu, özel sektör ve üniversitelerin ihtiyaç duyduğu konunun gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip donanımlı mühendisler yetiştirmek,

4) Toplumu, yapılan bilimsel araştırma ve toplantılarla bilinçlendirmek ve yanlış yargıları ortadan kaldırmak,

5) Bilimsel araştırma ve projelerle tarımsal biyoteknoloji konusunda gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak,

6) Ülkemizin ihtiyaçlarına göre bilimsel çalışmalarda bulunmak.