TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

 

Son yıllarda moleküler biyoloji ve genetik alanında yaşanan gelişmeler, tarımsal üretime yeni yaklaşımlar kazandırarak biyoteknolojinin tarımda uygulanmasına olanak sağlamıştır. Biyoteknoloji daha önceden hayal bile edilemeyen ürünlerin geliştirilmesi ve başka yöntemlerle çözülemeyen sorunların çözümüne olanak sağlaması bakımından önem taşımış böylece sadece bilim dünyasını değil, toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren ve etkileyen bir bilim dalı haline gelmiştir.  Geleneksel tarım teknolojileri, hızla artan insan nüfusu için giderek değişen ve tarımsal üretim için olumsuzlaşan çevre koşullarında üretimin etkin bir şekilde sürdürülebilirliği konusunda yetersiz kalmaktadır. Tarımsal biyoteknoloji, değişmek ve yenilenmek zorunda olan tarımsal üretime yeni yaklaşım ve teknolojiler sunmaktadır. Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü'nün kuruluş amacı, son yıllarda büyük bir hızla gelişen ve tarım uygulamalarında büyük bir potansiyele sahip olan biyoteknolojinin tarımsal üretimde kullanılmasını sağlayacak bilgili ve bilinçli işgücünü yetiştirmektir. Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, moleküler biyoloji ve genetik, genomik ve proteomik, moleküler ıslah, bitkilerde genetik transformasyon teknikleri ve genetik değişimlerin tespiti, doku kültürü teknikleri konusunda uygulamalı eğitimler gerçekleştirerek, hem ülkemiz hem de dünya genelinde tarımsal biyoteknolojinin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.