VİZYONUMUZ

1) Tarımsal biyoteknoloji konusunda uzman, çağdaş, ileri teknolojinin gerektirdiği bilgi ve         becerilere sahip ziraat mühendisleri yetiştirmek,

2) Akademik çalışma ve projelerle bilimsel gelişmeleri takip etmek, uygulamak ve katkıda          bulunmak,

3) Ülkemizin tarımsal biyoteknoloji konusundaki önceliklerine göre araştırmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını paylaşmak,

4) Ulusal ve uluslararası araştırma faaliyetlerinde bulunmak,

5) Üniversite-sanayi-üretici işbirliğine önem vermek,

6) Konferans, seminer, çalıştay ve benzeri aktiviteler düzenleyerek bilimsel çalışmalara katkıda  bulunmak,

7) Ülke genelinde kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak,

8) Multidisipliner çalışmalarda bulunmak.