Sıra No Komisyon ve Kordinatörler Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
1 Bilsis Lisans (OBS) Dr. Öğr. Üyesi Civan ÇELİK
2 Bilsis Lisansüstü (Gölcük) Dr. Öğr. Üyesi Civan ÇELİK
3 Çiftanadal Yandal Prof. Dr. Yaşar KARAKURT
4 Muafiyet, İntibak, Dikey ve Yatay Geçiş

Prof. Dr. Nilgün G. BAYDAR

Prof. Dr. Mehtap Ş. ÇEVİK

Prof. Dr. Muhammet TONGUÇ

5 Erasmus Prof. Dr. Muhammet TONGUÇ
6 Farabi Dr. Öğr. Üyesi Kahraman KEPENEK
7 Mevlana Dr. Öğr. Üyesi Kahraman KEPENEK
8 Mezuniyet

Prof. Dr. Nilgün G. BAYDAR

Prof. Dr. Erhan KOÇAK

Dr. Öğr. Üyesi Kahraman KEPENEK

9 Staj

Prof. Dr. Erhan KOÇAK

Prof. Dr. Mehtap Ş. ÇEVİK

Dr. Öğr. Üyesi Kahraman KEPENEK

10 Eğitim-Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Sercan ÖNDER
11 Doktora Yeterlilik

Prof. Dr. Yaşar KARAKURT

Prof. Dr. Nilgün G. BAYDAR

Prof. Dr. Erhan KOÇAK

Prof. Dr. Muhammet TONGUÇ

Prof. Dr. Dudu DEMİR

12 Kalite Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Sercan ÖNDER
13 Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar KARAKURT
14 Bölüm Başkan Yardımcıları

Prof. Dr. Muhammet TONGUÇ

Prof. Dr. Dudu DEMİR

15 Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar KARAKURT
16 Hayvansal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan KOÇAK
17 Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dudu DEMİR