Tarla Bitkileri Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.07.1995 tarih ve 13054 sayılı kararı ile açılan Tarla Bitkileri Bölümüne 1999- 2000 Eğitim-Öğretim yılından itibaren "Bitkisel Üretim Programı" kapsamında öğrenci alınmaya başlanmış ve ilk mezunlarını 2002-2003 Eğitim-Öğretim döneminde vermiştir. Bölümümüz, 18 Mayıs 2018 tarih, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun" 7. Maddesi uyarınca yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde ismi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi olarak değiştirilen fakültemizde eğitim-öğretim faaliyetine devam ederken, 4 Ekim 2019 tarihli 30908 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karara" göre (Karar Sayısı: 1613); Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemizin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiş olup, eğitim-öğretim faaliyetlerine bulunduğu yerde devam etmektedir. Bölümde Batı Akdeniz Bölgesi içerisinde yer alan ve ekonomik önem taşıyan tarla bitkileri tarımında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik araştırmalar yanında, bölgenin agro-ekolojik koşullarda potansiyel yetiştirme olanağı olan tarla bitkilerini kazandırmak üzere de araştırmalar yürütülmektedir.

Öncelikli olarak tarla bitkileri ekolojisi, fizyolojisi, genetiği, ıslahı ve agronomisi üzerinde temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmakta, elde edilen sonuçlar dünya bilim literatürlerine kazandırılmaktadır. 23.02.2012 tarihinden itibaren "Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller", "Endüstri Bitkileri", "Çayır Mera ve Yem Bitkileri" olarak 3 Anabilim dalından oluşan bölümümüzde, 9 Profesör, 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere 17 akademik personel görev yapmaktadır. Tarla Bitkileri alanında Lisans düzeyinde "Ziraat Mühendisi" unvanı verilmektedir. Mezun olan öğrenciler gerekli şartları sağladıkları takdirde Lisansüstü düzeyde öğretimlerine devam ederek Tarla Bitkileri Anabilim Dalından "Ziraat Yüksek Mühendisi" veya "Ziraat Doktoru" dereceleri ile mezun olabilmektedir.