Anabilim Dalında başlıca çayır mera ve yem bitkileri ile ilgili araştırmalar yürütülmektedir. Bölgeye uyumlu yem bitkileri çeşit adaptasyon ve gübreleme çalışmaları, çayır mera ıslah ve amenajman çalışmaları yanında laboratuvar ve sera şartlarında fizyoloji çalışmaları yürütülmektedir. Anabilim dalında 2 Profesör ve 1 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır.