Lisansüstü Dersler

6048 defa okundu

 

Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü Kredi AKTS
1TAR5101 Tarla Tarımı Sorunları Seçimlik 3 6
01TAR5103 Doku Kültürü Seçimlik 3 6
01TAR5120 Sitogenetik Seçimlik 3 6
01TAR5122 Tohum Bilimi Seçimlik 3 6
01TAR7501 Seminer I (Yüksek Lisans) Seçimlik 3 6
01TAR7601 Seminer I (Doktora) Seçimlik 3 6
01TAR8501 Tez (Yüksek Lisans) Seçimlik 3 24
01TAR9609 Tibbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi Seçimlik 3 6
01TAR5102
Araştırma ve Deneme Tekniği Seçimlik 3 6
01TAR5104 Verim Fizyolojisi Seçimlik 3 6
01TAR5107 Çayır Mer'a Ekolojisi Seçimlik 3 6
01TAR5111 Yem Bitkileri Tohumculuğu ve Teknolojisi Seçimlik 3 6
01TAR5112 Yem Bitkileri Islahı Seçimlik 3 6
01TAR5115 Kuru Tarım Seçimlik 3 6
01TAR5117 Bitkisel Üretimde Akro-Ekolojik İlişkiler Seçimlik 3 6
01TAR5118 İleri Bitki Fizyolojisi Seçimlik 3 6
01TAR5119 Bitki Islahının Genetik Temelleri ve Hibrid Tohum Üretim Tekn. Seçimlik 3 6
01TAR5124 Mutasyon Islahı Seçimlik 3 6
01TAR5125 Yağ Bitkileri ve Bitkisel Yağ Bilim ve Teknolojisi Seçimlik 3 6
01TAR5126 Tarımsal Bakımdan Önemli Bitkilerin Gen Kaynakları ve Korunması Seçimlik 3 6
01TAR5127 Dayanıklılık Islahı Seçimlik 3 6
01TAR5129 Ekolojik Tarım Seçimlik 3 6
01TAR5130 Yemeklik Baklagillerin Özel Yetiştirme ve Islahı Seçimlik 3 6
01TAR5131 Yağ Gülü Tarımı ve Gül Yağı Endüstrisi Seçimlik 3 6
01TAR5132 Tahıllarda Tane Verim Fizyolojisi,Genenatif Gelişmenin Esasları Seçimlik 3 6
01TAR5133 Yapay Mera Kurma Teknikleri Seçimlik 3 6
01TAR5134 Bitkisel İlaçlar ve Hazırlama Yöntemleri Seçimlik 3 6
01TAR5135 Sıcak İklim Tahılları Özel Yetiştirme ve Islahı Seçimlik 3 6
01TAR5136 Sürdürülebilir Tarımda Bitki Islahı Seçimlik 3 6
01TAR5137 Tarla Bitkilerinde Ekim Öncesi Tohum Uygulamaları Seçimlik 3 6
01TAR5139 Çayır Mera Bitkileri Fizyolojisi Seçimlik 3 6
01TAR5140 Kuru Ot Değerlendirme Teknikleri Seçimlik 3 6
01TAR5141 Silajlık Yem Bitkisi Yetiştiriciliği Seçimlik 3 6
01TAR5142 Çayır Mera Hukuku Seçimlik 3 6
01TAR5143 Bitki Islahında Stabilite ve Regresyon Analizleri Seçimlik 3 6
01TAR5144 Bitki Sosyolojisi Seçimlik 3 6
01TAR5145 Yeşil Alan Tesisinin Teknik Esasları Seçimlik 3 6
01TAR5146 Otlatma Sistemleri Seçimlik 3 6
01TAR5147 Alternatif Yem Kaynakları ve Değerlendirme Teknikleri Seçimlik 3 6
01TAR5148 İklim Değişikliği ve Bitkisel Üretim Seçimlik 3 6
01TAR6101 Tarla Bitkilerinde Tohum Üretimi Seçimlik 3 6
01TAR6102 Bitki Kalitesi Seçimlik 3 6
01TAR6103 Moleküler Bitki Genetiği Seçimlik 3 6
01TAR6104 Tarla Tarımında Son Gelişmeler Seçimlik 3 6
01TAR6105 Kalitatif ve Kantitatif Genetik Seçimlik 3 6
01TAR6107 Bitkilerde Sitolojik Araştırma Yöntemleri Seçimlik 3 6
01TAR6108 Tahıllarda Çeşit Teşhisi Seçimlik 3 6
01TAR6109 Tarla Bitkilerinde Ürün Artıklarının Değerlendirilmesi Seçimlik 3 6
01TAR6110 Bitkisel Üretimde Sürdürülebilir Tarım Seçimlik 3 6
01TAR6111 Mera Islahında Teknik Esaslar Seçimlik 3 6
01TAR6112 Tarla Bitkilerinde Biyolojik Azot Fiksasyonu Seçimlik 3 6
01TAR6114 Bitki Büyümesinin Moleküler ve Hormonal Esasları Seçimlik 3 6
01TAR6115 Mera Vejetasyon Ölçüm Yöntemleri Seçimlik 3 6
01TAR6116 Tarla Bitkilerinde Özel Depolama Teknikleri Seçimlik 3 6
01TAR6117 Tarla Bitkileri Üretim Sistemleri Seçimlik 3 6
01TAR6118 Özel Amaçlı Mısır Tipleri, Kullanımı ve Tarımı Seçimlik 3 6
01TAR6119 Tahıl Tarımında Kültürel Uygulamalar ve Etkileşimleri Seçimlik 3 6
01TAR7602 Seminer II (Doktora) Seçimlik 1 6
01TAR8601 Tez (Doktora) Seçimlik 3 24
01TAR9501 Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans) Seçimlik 4 6
01TAR9502 Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans) Seçimlik 4 6
01TAR9503 Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans) Seçimlik 4 6
01TAR9504 Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans) Seçimlik 4 6
01TAR9601 Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora) Seçimlik 4 6
01TAR9602 Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora) Seçimlik 4 6
01TAR9603 Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora) Seçimlik 4 6
01TAR9604 Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora) Seçimlik 4 6
01TAR9605 Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora) Seçimlik 4 6
01TAR9606 Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora) Seçimlik 4 6
01TAR9607 Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora) Seçimlik 4 6
01TAR9608 Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora) Seçimlik 4 6