Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte ziraat mühendisi ve araştırıcı yetiştirmek üzere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim vermek,

Tarla tarımı sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yürütmek ve projeler geliştirmek ve uygulamaya aktarmak,

Modern yetiştirme teknikleri ile verimliliği ve kaliteyi artırmak, klasik ve biyoteknolojik ıslah yöntemleri kullanarak yeni üstün hat ve çeşitler geliştirmek,

Organik (ekolojik) ve iyi huylu tarım uygulamaları ile sürdürülebilir üretim anlayışını hakim kılmak, çevre ve doğal kaynakları korumak ve geliştirmek,

Biyolojik çeşitlilik, gen kaynaklarının muhafazası ve değerlendirilmesi,

Bölüm faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında kongre, sempozyum, panel, seminer, konferans, kurs, yayın ve benzeri çalışmalar yapmak, karşılıklı bilim insanı değişimi ve eğitimi konularında gerekli çalışmaları yapmak olarak sıralanabilir.

Türkiye genelinde olduğu gibi Isparta ilini de içine alan Göller yöresi tarım arazilerinin büyük bir kısmı tarla tarımına ayrılmış olup (Isparta ilinin 250 bin ha büyüklüğündeki tarım arazisinin %65’inde tarla bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır), bölümde yer alan mesleki dersler için önemli bir uygulama sahası ve mezun öğrenciler için önemli bir istidam alanıdır.

Isparta gülü, bir tıbbi ve aromatik bitki olarak tarla bitkisidir. Göller yöresinde Gülbirlik ve özel sektöre ait 20 kadar gül yağı ve uçucu yağ fabrikası bulunmaktadır; bu tesisler bölüm öğrencileri için önemli bir istihdam ve uygulama sahasıdır.

Bölümün ders programında belirtilen dersleri yürütebilecek yeterlilikte ve sayıda öğretim üyesi vardır. Bölümün araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim için tarla, sera ve laboratuar alt yapısı yeterli düzeydedir.  

Bölümde ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen çok sayıda araştırma projesi yürütülmektedir.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’nın mevcudiyeti nedeniyle programdan mezun olan öğrenciler Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitim ve öğretime devam edebilirler. 

Öğrencilere Çift anadal, Yandal, Erasmus ve Farabi Öğrenci Değişim Programları, Öğrenci Projeleri, Burslar, Beslenme Yardımları, Kısmi Zamanlı (Part-time) çalışma imkanları sunulmaktadır.

Türkiye’nin en yoğun tohumculuk, fidecilik, seracılık faaliyetlerinin yapıldığı bölgede (Batı Akdeniz Bölgesi) yer alması nedeniyle, bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile AR-GE, Danışmanlık, Staj, Uygulama ve Teknik Gezi gibi faaliyetler için yüksek işbirliği imkânları vardır.