VİZYONUMUZ

Bölümümüz yaklaşık 15 yıllık bir süre boyunca Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim faaliyetleri vermiş ve bu süreçte geleneksel ziraat eğitim formasyonunu takip etmiştir. 2018 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kurulmuş ve Ziraat Fakültesi bu üniversiteye bağlanmıştır. Ülke genelinde geleneksel ziraat eğitimine olan ilginin azalması, yeni bir üniversite ve yeni bir fakülte olarak yapısal değişiklik başlatılmıştır. Bu kapsamda Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü de geleneksel ziraat eğitimi dışına çıkan bir anlayışı kabul etmiş, üniversitenin oluşturduğu vizyona uygun olarak uygulamaya yönelik, sektörle etkileşimi öngören ve teknolojinin tarımsal uygulamalara aktarılabileceği bir yapılanmaya gitmiştir. Bu değişikliğin tarımsal eğitimde Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü için bir fırsat oluşturacağı kanaati doğmuştur. Ayrıca bilgi üretmek, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme sorunlarının çözümünü sağlamak,öğrencilerin konusunda örnek ve iş hayatında aranılan kişiler olmasını sağlamak,Ülkemizin ihtiyaçlarına göre bilimsel çalışmalarda bulunmak bölümümüzün vizyonları içerisindedir.

MİSYONUMUZ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, doğal kaynaklarının ve çevrenin korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması ile bitkisel üretimin artırılması ve verimlilik sorunlarının çözümü amacıyla gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunun tespitine ve çözümüne yönelik düşünce ve yeteneğe sahip, ülkesini ve ulusunu seven niteliklerde öğrenci yetiştirmeyi, yöresel, ülkesel ve uluslararası sorunlara çağdaş ve uluslararası standartlarda çözüm bulmayı ve bu çözüm için bilgi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı görev edinmiştir.